MZDOVÁ AGENDA A PERSONALISTIKA

Nabízíme vedení a zpracování mzdové agendy pro malé a střední organizace včetně přílušných měsíčních hlášení případných odhlášek a přihlášek pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení.