ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Klienty na základě plné moci zastupuje při jednání s danými úřady státní správy.